Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp

-13% 4,550,000₫ 5,200,000₫

Mô tả

Size :23cm

 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp
 Túi Xách Chanel Hàng Siêu Cấp Màu Trắng Đẹp