Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28

590,000₫

Mô tả

Size: 28 cm

 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28
 Túi xách Chanel Classic hoa tuyệt đẹp, size 28