Tư vấn tài chính

Tự kiểm tra năng lực

Bạn có thể tự kiểm tra năng lực của bản thân và gia đình xem có đủ điều kiện mua sắm hay không bằng cách:

- Kiểm tra lại công việc hằng ngày
- Kiểm tra lại nhân lực trong gia đình
- Xem xét nguồn vốn cần lưu thông trong tương lai

Yêu cầu kiểm tra năng lực

- Sao kế tài khoản ngân hàng
- Kiểm tra hợp đồng lao động
- Các nguồn thu cần thiết cho việc mua sắm