Chính sách giao hàng

Quý khách có thể nhận xe tại đại lý.

Quý khách được giao xe miễn phí tại nội khu vực được mua

Quý khách yêu cầu giao xe khác tỉnh áp dụng ước phí như sau:

  • 100 km: 3 triệu đồng
  • 500 km: 6 triệu đồng
  • 1000 km: 8 triệu đồng