Xe tải, xe ben Chiến Thắng

(12 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Xe tải ben Chiến Thắng 3.95 tấn - CT3.95TD1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT3.95TD1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 3.370 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 3.950 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 3.98 tấn - CT3.98TD1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT3.98TD1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 3.420 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 3.980 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 1.2 tấn - CT1.2TD1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT1.2TD1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 1.890 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 1.210 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn - CT3.48TD1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT3.48TD1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 3.310 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 3.480 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn - CT3.48TD1/4X4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT3.48TD1/4X4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 3.869 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 3.480 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 3.9 tấn - CT3.9TD1/4x4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT3.9TD1/4x4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 3.850 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 3.900 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 4.6 tấn - CT4.6TD1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT4.6TD1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 4.300 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 4.600 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 5.5 tấn - CT5.50TD1/4X4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT5.50TD1/4X4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5.430 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 5.500 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn - CT6.20D1

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT6.20D1Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5.610 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 6.200 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn - CT6.20D1/4x4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT6.20D1/4x4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5.820 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 6.200 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn - CT6.20D2/4x4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT6.20D2/4x4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5.830 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 6.200 kgKhối lượng toàn bộ cho...
 • Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn CT6.20D3/4x4

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Chiến Thắng
  • Mô tả ngắn: Loại xe (Vehicle type): Ôtô Tải (tự đổ)Nhãn hiệu (Mark): CHIẾN THẮNGSố loại (Model code): CT6.20D3/4x4Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5.840 kgKhối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(Authorized pay load): 6.200 kgKhối lượng toàn bộ cho...

Bộ lọc

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Cơ cấu
0
1UP back to top