Để sử dụng Up, bạn phải hiểu và đồng ‎ý với các điều khoản sau đây:

  • Không đề cập các vấn đề liên quan đến chính trị và tôn giáo.
  • Không phát tán, truyền bá các thông tin bất hợp pháp như: phản động, xúc phạm, xúi giục, bạo lực, đồi trụy, phi văn hóa, ...
  • Không sử dụng Up cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào căn cứ theo pháp luật nơi bạn cư trú.
  • Không phát tán, truyền bá những thông tin có nội dung: quảng cáo trái phép, "thư rác", "thư truyền tay", "ấn phẩm quảng cáo", hay bất kỳ hình thức gạ gẫm, xúi giục khác.
  • Không phát tán: vi-rút (virus, trojan, spyware, ...) hay mọi mã máy tính khác; những hồ sơ hay những chương trình thiết kế để ngắt, phá hủy hay giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông máy tính nào.
  • Không quấy rối, nhục mạ hay gây lo lắng sợ hãi cho thành viên khác.
  • Không thực hiện truy cập không được phép, dò tìm tài khoản của thành viên khác.
  • Không: can thiệp, làm chậm hệ thống; phá vỡ mạng Up hay mạng kết nối với Up.
  • Chấp hành các yêu cầu, thủ tục, chính sách hay sự điều chỉnh của mạng kết nối với Up trong mọi trường hợp.

Các tin nhắn vi phạm sẽ bị xóa bởi Up mà không cần báo trước. Tài khoản thành viên vi phạm cũng sẽ bị khóa.