Chỉ với vài bước hướng dẫn cơ bản sau đây (mất không quá 3 phút), bạn sẽ dễ dàng tham gia vào Up. Nếu bạn thấy không cần thiết, hãy bỏ qua các bước này.

Muốn hiểu rõ hơn các chức năng khác, bạn có thể xem FAQ. Để quay lại trang hướng dẫn cơ bản, bạn có thể nhấn nút hướng dẫn ở cuối trang.

Hướng Dẫn Cơ Bản

Kết thúc phần hướng dẫn cơ bản, bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để tham gia vào Up:
Khi bạn quyết định tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận nào, hãy nhấp vào "x trả lời", "thuộc chủ đề...", "chưa có trả lời" hoặc icon   dưới mỗi tuýt.