Up là phương tiện đa chức năng để bạn chia sẻ thông tin với bạn bè một cách ngắn gọn, giúp mọi người theo dõi tin tức của bạn một cách thuận tiện, mọi lúc mọi nơi.

Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Up để:

  • Hỏi mọi người về một vấn đề gì đó. Mọi người sẽ trả lời cho bạn thật nhanh chóng.
  • Thể hiện sự hiểu biết khi trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.
  • Liên kết (theo đuôi) một chuyên gia để học hỏi thêm về một lĩnh vực nào đó.
  • Theo đuôi bạn bè để được cập nhật thông tin mới nhất về họ.

Khi bạn càng có nhiều liên kết, sử dụng Up càng vui.